Högskoleprovet/Anpassat högskoleprov

Anpassat högskoleprov

Om man lider av någon typ av funktionsnedsättning eller sjukdom som kan försvåra högskoleprovet, finns möjligheter att göra ett anpassat högskoleprov. Hur provet anpassas är oftast olika från fall till fall, och anpassningarna brukar ofta bli individanpassningar. Kom dock ihåg att det är viktigt att komma in med intyg i god tid, följ gärna länkarna nedan som leder till officiell information kring hur man skall agera, utifrån vilken sjukdom eller funktionsnedsättning man lider av.

Anpassningar utifrån olika tillstånd

Nedan följer exempel på några olika tillstånd som brukar innebära att man får möjlighet att göra ett anpassat högskoleprov.

Högskoleprovet med dyslexi

För den som lider av dyslexi brukar den anpassning som görs vara att provtiden förlängs. Man gör fortfarande samma högskoleprov som alla andra, men man får lite mer tid på sig. Likaså behöver man inte heller göra utprövningspasset, alltså det "testprov" som består av nya uppgifter som testas inför kommande prov.

För att kunna tillgodogöra sig anpassningen för dyslektiker behöver man ett intyg från en legitimerad logoped eller en annan godkänd intygsgivare. Läs gärna mer om att göra högskoleprovet som dyslektiker här.

Högskoleprovet med diabetes eller funktionsnedsättning

För den som är diabetiker finns möjligheter till anpassat högskoleprov i form av att man kan få ta med nödvändig utrustning samt mat och dryck under provet.

Vid funktionsnedsättningar som t.ex. att en är rullstolsburen, hörselskadad eller har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kan en rad olika anpassningar göras utifrån individens behov.

Läs gärna mer om att göra högskoleprovet som diabetiker eller med funktionsnedsättning här.

Högskoleprovet med synskada

För den som lider av en synskada finns dels möjligheter till förlängd provtid på samma sätt som om man lider av dyslexi, samt finns även möjlighet att ta med synhjälpmedel till lokalen samt att få provet uppförstorat i A3-format. Vid grov synskada, där t.ex. punktskrift måste användas, finns även andra åtgärder som kan göras. Läs gärna mer om att göra högskoleprovet med synskada här.

Orter med möjlighet till anpassat högskoleprov

Här nedan hittar du en förteckning över alla orter i Sverige där det finns möjlighet att göra ett anpassat högskoleprov utifrån kriterierna ovan. Vänligen observera att det inte är säkert att samtliga önskemål kan tillgodoses i alla orter, kontakta därför anordnaren på orten i förväg för att säkerställa att önskade anpassningar kan göras.


Anpassat högskoleprov i Blekinge

Inget anpassat högskoleprov erbjuds för närvarande i Blekinge.


Anpassat högskoleprov i Västra Götaland

I Västra Götaland erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Göteborg, Skövde, Trollhättan.


Anpassat högskoleprov i Halland

I Halland erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Halmstad, Varberg.


Anpassat högskoleprov i Dalarna

I Dalarna erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Falun.


Anpassat högskoleprov i Gävleborg

Inget anpassat högskoleprov erbjuds för närvarande i Gävleborg.


Anpassat högskoleprov i Skåne

I Skåne erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Kristianstad.


Anpassat högskoleprov i Jönköping

I Jönköping erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Jönköping.


Anpassat högskoleprov i Värmland

I Värmland erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Karlstad.


Anpassat högskoleprov i Östergötland

I Östergötland erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Linköping.


Anpassat högskoleprov i Kalmar

I Kalmar erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Kalmar.


Anpassat högskoleprov i Kronoberg

I Kronoberg erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Växjö.


Anpassat högskoleprov i Norrbotten

I Norrbotten erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Luleå.


Anpassat högskoleprov i Västernorrland

I Västernorrland erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Sundsvall.


Anpassat högskoleprov i Jämtland

I Jämtland erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Östersund.


Anpassat högskoleprov i Södermanland

I Södermanland erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Eskilstuna.


Anpassat högskoleprov i Västmanland

Inget anpassat högskoleprov erbjuds för närvarande i Västmanland.


Anpassat högskoleprov i Stockholm

I Stockholm erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Stockholm.


Anpassat högskoleprov i Västerbotten

I Västerbotten erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Skellefteå, Umeå.


Anpassat högskoleprov i Uppsala

Inget anpassat högskoleprov erbjuds för närvarande i Uppsala.


Anpassat högskoleprov i Gotland

Inget anpassat högskoleprov erbjuds för närvarande i Gotland.


Anpassat högskoleprov i Örebro

I Örebro erbjuds anpassat högskoleprov i följande orter: Örebro.