Högskoleprovet/Delproven/Kvantitativ del - DTK

Högskoleprovets kvantitativa del - DTK

DTK tillhör den kvantitativa delen och är en av de fyra kvantitativa delarna på högskoleprovet, som innehåller diagram, tabeller och kartor. Syftet med provet är att testa förmågan att kunna läsa av diagram, tabeller och kartor för att vidare kunna svara på det som efterfrågas i uppgiften. Vissa av de uppgifter som ställs, kan man få fram genom att enbart analysera exempelvis diagrammet medan andra uppgifter kräver en djupare uträkning.

Består av 12 uppgifter

DTK består sammanlagt av 12 uppgifter, där provtiden är lagd till 23 minuter. Varje uppgift har fyra olika svarsalternativ, men som nämndes ovan kan beräkningar behövas i vissa fall för att få fram vilket svarsalternativ som är det rätta. I den här delen är det viktigt att kunna läsa av olika sorters diagram, tabeller och kartor på ett effektivt sätt och samtidigt förstå hur information som anges hänger samman. Det kommer ge ett bättre utgångsläge och tillvägagångssätt för att lösa varje uppgift korrekt.

Hur man kan förbereda sig inför DTK-delen

En stor fördel som troligtvis kommer hjälp i DTK delen är att träna och se över gamla prov. Bara att analysera olika typer av diagram, tabeller och kartor brukar ge ett stort försprång, förutsatt att man förstår vad man ser framför sig. Detta kan även innebär ett försprång under provets gång för att på så vis slippa att sätta sig in i något helt nytt.

Vanliga förekommande diagram, tabeller och kartor som brukar förekomma under högskoleprovet kan vara stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, vanliga kartor, topografiska kartor samt större och mer utförliga tabeller. Viktigt att komma ihåg är att det givetvis kan förekomma helt andra diagram exempelvis under högskoleprovet men detta ger en lite klarhet i vad som kan tänkas komma. Ibland kan det också var en fördel att först studera tabellen i uppgiften innan man läser själva uppgiften för att på så vis få en överblick kring vad det handlar om.

Boktips inför högskoleprovets DTK-del

Högskoleprovsboken : den ultimata boken med lösningar till XYZ, KVA, DTK och NOG på högskoleprovet

Av: Andreas Rahim

Beskrivning av boken

Denna bok är skriven av samma författare som boken ovan, Andreas Rahim, Andreas Rahim som är ett mycket känt namn inom kretsen runt högskoleprovet. Till skillnad från Den kompletta guiden till högskoleprovet fokuserar denna bok på de kvantitativa delproven, XYZ, KVA, DTK och NOG, och den gör det verkligen på ett uttömmande sätt. Så om man känner att man har problem med den kvantitativa delen är denna bok ett riktigt bra köp.

Bästa priset på boken

Här nedanför hittar du en lista över den eller de butiker som för närvarande har det bästa priset på boken.


Högskoleprovet : Matematiken

Av: Fredrik Höglund och Rickard Ingvarsson

Beskrivning av boken

En väldigt behändig bok som gör en djupdykning i den matematik som behövs för att lyckas bra på högskoleprovet, den ger mängder med strategier och bjuder på mycket teori som kan vara bra att ha med sig under provet.

Bästa priset på boken

Här nedanför hittar du en lista över den eller de butiker som för närvarande har det bästa priset på boken.


Högskoleprovsboken : den lilla fenomenala boken om högskoleprovet

Av: Andreas Rahim

Beskrivning av boken

Denna bok är också skriven av en författare som själv har lyckats med konststycket att få 2,0 på högskoleprovet. Den är en ganska liten och snabbläst bok, den består bara av 111 sidor. Men den ämnar inte heller att vara en komplett övningsbok. Det som denna bok dock ger är ett mycket bra mindset inför själva provet. I den har Andreas Rahim samlat sina bästa knep och effektivaste strategier och tekniker för att lyckas med högskoleprovet, och med tanke på priset är det ett riktigt bra köp då den ger en bra motivationsboost att läsa igenom inför provet.

Bästa priset på boken

Här nedanför hittar du en lista över den eller de butiker som för närvarande har det bästa priset på boken.


i samarbete med PriceRunner


Kolla gärna in våra övriga boktips för högskoleprovet.