Högskoleprovet/Delproven/Kvantitativ del - KVA

Högskoleprovets kvantitativa del - KVA

Det svenska högskoleprovet består av åtta olika delar. Dessa delas in i de kvantitativa delarna och de verbala delarna. De kvantitativa delarna testar matematikkunskaper och logiskt tänkande, medan de verbala delarna testar språklig förmåga. Hela högskoleprovet är indelat i fem provtillfällen, varav en del är verbala och en del kvantitativa.

När skriver man KVA-delen?

KVA är en av de kvantitativa delarna av högskoleprovet, och skrivs som en del av ett kvantitativt delprov. I ett kvantitativt delprov ingår tio KVA-uppgifter, och man beräknas behöva cirka en minut till varje KVA-uppgift.

Hur ser en KVA-uppgift ut?

I en KVA-uppgift presenteras beskrivningar av två kvantiteter, kvantitet 1 och kvantitet 2. Dessa kan vara exempelvis två olika bråktal, två algebraiska uttryck eller två geometriska figurer. Ofta får man

även lite extra information, till exempel något samband mellan de två kvantiteterna. Det är sedan upp till dig att avgöra vilken av dessa som är störst, eller om de är lika stora. Alternativt kan du svara att informationen som framgår av uppgiften inte är tillräcklig för att lösa den. Det finns med andra ord fyra olika svarsalternativ på en KVA-uppgift, till skillnad från fem som de flesta andra typerna av uppgifter på högskoleprovet.

Att förbereda sig inför KVA

Det finns flera sätt att öva inför högskoleprovet. En del väljer att lägga upp sitt övande själv, medan andra går kurser eller köper böcker om övning inför högskoleprovet. Just när man övar inför den kvantitativa delen är det bra att träna på matematik. Gå igenom och uppdatera dina kunskaper från grundskolan och gymnasiets första mattekurs (matte 1). Det kan även vara en bra idé att öva på gamla högskoleprov, för att förbereda dig på hur provet kommer att se ut och vilken typ av uppgifter som kommer. Det finns flera gamla prov tillgängliga online.

Boktips inför högskoleprovets KVA-del

Högskoleprovsboken : den ultimata boken med lösningar till XYZ, KVA, DTK och NOG på högskoleprovet

Av: Andreas Rahim

Beskrivning av boken

Denna bok är skriven av samma författare som boken ovan, Andreas Rahim, Andreas Rahim som är ett mycket känt namn inom kretsen runt högskoleprovet. Till skillnad från Den kompletta guiden till högskoleprovet fokuserar denna bok på de kvantitativa delproven, XYZ, KVA, DTK och NOG, och den gör det verkligen på ett uttömmande sätt. Så om man känner att man har problem med den kvantitativa delen är denna bok ett riktigt bra köp.

Bästa priset på boken

Här nedanför hittar du en lista över den eller de butiker som för närvarande har det bästa priset på boken.


Högskoleprovet : Matematiken

Av: Fredrik Höglund och Rickard Ingvarsson

Beskrivning av boken

En väldigt behändig bok som gör en djupdykning i den matematik som behövs för att lyckas bra på högskoleprovet, den ger mängder med strategier och bjuder på mycket teori som kan vara bra att ha med sig under provet.

Bästa priset på boken

Här nedanför hittar du en lista över den eller de butiker som för närvarande har det bästa priset på boken.


Högskoleprovsboken : den lilla fenomenala boken om högskoleprovet

Av: Andreas Rahim

Beskrivning av boken

Denna bok är också skriven av en författare som själv har lyckats med konststycket att få 2,0 på högskoleprovet. Den är en ganska liten och snabbläst bok, den består bara av 111 sidor. Men den ämnar inte heller att vara en komplett övningsbok. Det som denna bok dock ger är ett mycket bra mindset inför själva provet. I den har Andreas Rahim samlat sina bästa knep och effektivaste strategier och tekniker för att lyckas med högskoleprovet, och med tanke på priset är det ett riktigt bra köp då den ger en bra motivationsboost att läsa igenom inför provet.

Bästa priset på boken

Här nedanför hittar du en lista över den eller de butiker som för närvarande har det bästa priset på boken.


i samarbete med PriceRunner


Kolla gärna in våra övriga boktips för högskoleprovet.