Högskoleprovet/Provanordnare/Stockholms universitet

Stockholms universitet anordnar högskoleprovet 2023

Stockholms universitet är en av de arrangörer som anordnar högskoleprovet 2023. Här nedan hittar du en sammanställning över kontaktinformation gällande högskoleprovet hos Stockholms universitet. Du kan kontakta universitetet ifall du har frågor kring högskoleprovet, t.ex. när det gäller om du behöver skriva ett anpassat prov ifall du har någon funktionsnedsättning eller om du behöver ha annan information kopplat till högskoleprovet.

Kontaktuppgifter högskoleprovet Stockholms universitet

Orter där Stockholms universitet anordnar högskoleprovet 2023

Här nedan hittar du en sammanställning över de orter som Stockholms universitet anordnar högskoleprovet i. Klicka på någon av rubrikerna för att läsa mer om att skriva högskoleprovet i just denna ort.

Högskoleprovet Stockholm

Stockholms universitet anordnar högskoleprovet 2023 i Stockholm, klicka på rubriken för att läsa mer. I Stockholm finns även möjlighet att skriva ett anpassat högskoleprov för den som behöver.