Högskoleprovet/Delproven/Verbal del - ELF

Högskoleprovets verbala del - ELF

En av de fyra verbala delarna i högskoleprovet är ELF och innebär engelsk läsförståelse. Den här delen är väldigt lik LÄS delen, det som egentligen skiljer sig åt mellan dessa delar är att både uppgifterna och svarsalternativen som ges är på engelska. Det innebär att ELF delen testar varje persons förmåga att förstå och läsa texter som är på engelska.

Består av 10 uppgifter

Den engelska läsförståelsen består av 10 uppgifter där provtiden är satt till 22 minuter totalt. Något som skiljer sig från den svenska läsförståelsen LÄS på högskoleprovet är att den här delen har en mer varierad uppbyggnad gällande uppgiftsformat och texternas längder. För att lyckas göra bra ifrån sig på ELF delen är ett tips att både öva på glosor och den engelska grammatiken, då det kan anses som A och O kring förståelsen av det engelska språket.

Viktigt att förstå det engelska språket

För att öka möjligheterna att göra sitt ytterst bästa på ELF delen är det viktigt att kunna förstå det engelska språket på en bra nivå. Att förstå texterna kopplat till att ha någorlunda koll på den engelska grammatiken kommer underlätta för att på ett snabbare sätt kunna ta sig igenom texterna och samtidigt förstå vad man har läst. Ämnena kan variera även under den engelska läsförståelsen men beskrivs ha enklare ämnen än de som är i LÄS delen. Oavsett ämne kan det alltid vara bra att träna på att läsa engelska texter för att få upp en snabbhet i sin läsning.

Att rekommendera inför den här delen av högskoleprovet är att kolla igenom tidigare prov, för att på så vis få en förståelse kring vad det är för tänkbara ämnen som kan komma att dyka upp. Men också för att få en överblick kring den engelska grammatiken. Detta medför att man snabbt kan få en insyn i vad man ska studera extra mycket inför högskoleprovet för att lyckas som bäst.

Boktips inför högskoleprovets ELF-del

Högskoleprovsboken : den lilla fenomenala boken om högskoleprovet

Av: Andreas Rahim

Beskrivning av boken

Denna bok är skriven av en författare som själv har lyckats med konststycket att få 2,0 på högskoleprovet. Den är en ganska liten och snabbläst bok, den består bara av 111 sidor. Men den ämnar inte heller att vara en komplett övningsbok. Det som denna bok dock ger är ett mycket bra mindset inför själva provet. I den har Andreas Rahim samlat sina bästa knep och effektivaste strategier och tekniker för att lyckas med högskoleprovet, och med tanke på priset är det ett riktigt bra köp då den ger en bra motivationsboost att läsa igenom inför provet.

Bästa priset på boken

Här nedanför hittar du en lista över den eller de butiker som för närvarande har det bästa priset på boken.


Den kompletta guiden till Högskoleprovet

Av: Lukas och Nils Holmegaard

Beskrivning av boken

Den kompletta guiden till högskoleprovet är en mycket pedagogisk bok som genom sitt upplägg förbereder en för högskoleprovets alla delar. Boken tar inte bara upp saker som relaterar till själva delproven, i form av övningsuppgifter och liknande, utan den ger också ett bra stöd i form av hur man kan förbereda sig på ett strukturerat sätt. Författaren bakom boken, Lukas Holmegaard, har själv skrivit 2,0 på högskoleprovet. Oavsett om det är första gången man skriver högskoleprovet eller om man har skrivit det flera gånger tidigare, så kan man få mycket behållning av denna kompletta guide.

Bästa priset på boken

Här nedanför hittar du en lista över den eller de butiker som för närvarande har det bästa priset på boken.


i samarbete med PriceRunner


Kolla gärna in våra övriga boktips för högskoleprovet.