Högskoleprovet/Provanordnare/Örebro universitet

Örebro universitet anordnar högskoleprovet 2023

Örebro universitet är en av de arrangörer som anordnar högskoleprovet 2023. Här nedan hittar du en sammanställning över kontaktinformation gällande högskoleprovet hos Örebro universitet. Du kan kontakta universitetet ifall du har frågor kring högskoleprovet, t.ex. när det gäller om du behöver skriva ett anpassat prov ifall du har någon funktionsnedsättning eller om du behöver ha annan information kopplat till högskoleprovet.

Kontaktuppgifter högskoleprovet Örebro universitet

Orter där Örebro universitet anordnar högskoleprovet 2023

Här nedan hittar du en sammanställning över de orter som Örebro universitet anordnar högskoleprovet i. Klicka på någon av rubrikerna för att läsa mer om att skriva högskoleprovet i just denna ort.

Högskoleprovet Karlskoga

Örebro universitet anordnar högskoleprovet 2023 i Karlskoga, klicka på rubriken för att läsa mer.

Högskoleprovet Hallsberg

Örebro universitet anordnar högskoleprovet 2023 i Hallsberg, klicka på rubriken för att läsa mer.

Högskoleprovet Hällefors

Örebro universitet anordnar högskoleprovet 2023 i Hällefors, klicka på rubriken för att läsa mer.

Högskoleprovet Lindesberg

Örebro universitet anordnar högskoleprovet 2023 i Lindesberg, klicka på rubriken för att läsa mer.

Högskoleprovet Örebro

Örebro universitet anordnar högskoleprovet 2023 i Örebro, klicka på rubriken för att läsa mer. I Örebro finns även möjlighet att skriva ett anpassat högskoleprov för den som behöver.